Inledning till Java

Vill man att datorn utför en viss uppgift så på något vis måste man beskriva uppgiften som ska utföras. Datorn kan inte utföra uppgiften förrän denna beskrivning finns tillgänglig i datorns minne. Beskrivningen måste formuleras så att datorn utan tvekan kan förstå varje detalj. Beskrivningen som datorn förstår görs med ett gemensamt språk, det språket är ett program. Att skriva program kallas programmering och det språk som används för att skriva program kallas programmeringsspråk. Så programmering handlar om att skapa program med instruktioner som en dator kan förstå. Dessa instruktioner kallas för algoritmer.