PyTeam

Vi har ett projekt, vi vill lära oss PYTHON!

Vi träffas tre gånger i veckan och kommer var och en med ett exempel på hur man programmerar i Python. Vi följer inte någon planering, inte någon för bestämd lärobok, vi bara gillar Python!

Stående och halvsittande från vänster till höger: Jrami, Josiph, Alpha, Ali, Avesta, Henrik och Nikita.

Sittande från vänster till höger: Gonzalo, Andreas och Ali.