Datatyper exempel 1

public class HeltalDatatyp {

public static void main(String[] args) {

System.out.println (”Heltal Datatyp”);
//Skapa heltalsvariabler av olika datatyper
byte a = 127, b = 15, c = 0, d = -1, e = -128;
short f = 32767, g = 1234, h = 0, i = -1, j = -32768;
int k = 2147483647, l = 5, m = 0, n = -1, o = -2147483648;
long p = 150000000000000000L, q = -210000000000000008L;
System.out.println("byte " + a + ", " + b + ", " + c + ", " + d + ", " + e);
System.out.println("short " + f + ", " + g + ", " + h + ", " + i + ", " + j);
System.out.println("int " + k + ", " + l + ", " + m + ", " + n + ", " + o);
System.out.println("long " + p + ", " + q);

}

Utdata

Heltal Datatyp

Heltal datatyp
byte 127, 15, 0, -1, -128
short 32767, 1234, 0, -1, -32768
int 2147483647, 5, 0, -1, -2147483648
long 150000000000000000, -210000000000000008

public class DecimalDatatyp {

public static void main(String[] args) {

System.out.println ("Decimaltal Datatyp");
System.out.println ();
//Skapa flyttalsvariabler
float  f = -3.5f;
//Utan f tolkas talet 1.5 och 8-byte-double,
//Då kan inte talet kopieras till float som är på 4-byte
//Det blir för stort.
double  d = 7654321.0987654321;
//Visa variablernas värde
System.out.println ("f = " + f);
System.out.println ("d = " + d);

}

}

Utdata

Decimaltal Datatyp

f = -3.5
d = 7654321.098765432

public class TeckenDatatyp {

public static void main(String[] args) {

System.out.println ("Tecken Datatyp");
System.out.println ();

//Skapa och initiera teckenvariabler
char c1 = 'B';
char c2 = 'b';
char c3 = '5';                  // tecknet 5 (kod 53), inte heltalet 5
char c4 = ':';
char c5 = '+';

// Visa variabler som innehåller tecken
System.out.println (c1 + " " + c2 + " " c3 + " " + c4 + " " + c5);

// Använd koder för olika tecken
char  ch1 = 65;
char  ch2 = 66;
char  ch3 = 97;
char  ch4 = 98;
char  ch5 = 48;
char  ch6 = 49;
char  ch7 = 417;
char  ch8 = 3200;
char  ch9 = 0;                 //nolltecknet, tecken vars kod är 0
char  ch10 = 7;

// Visa tecken
System.out.println ();
System.out.println (ch1 + " " + ch2);
System.out.println (ch3 + " " + ch4);
System.out.println (ch5 + " " + ch6);

// Kanske tecken nedan inte visas på din dator
System.out.println ("\n" + ch7 + " " + ch8 + " " + ch9);
System.out.println (ch10);
System.out.println ();

// Använd hexadecimala koder
char t1 = 'u\0041';                  // Tecknet A (65 konverterat till hexadecimalt)
char t2 = 'u\0034';

//Visa tecken
System.out.println (t1 + " " + t2);

// Använd hexadecimala koder i en teckensträng
System.out.println ("\u0042\u0055\u0053\u0053");

}

}

Utdata

Tecken Datatyp

B b 5 : +

A B
a b
0 1

? ?

A 4
BUSS

public class StringDatatyp {

public static void main(String[] args) {

System.out.println ("Teckensträng Datatyp");
System.out.println ();
//Skapa tre strängar
String s1 = "I love Java";
String s2 = "01234";
String s3 = "";                 // en tom sträng
String s4 = "Five VTY from 0 to 4";
//Visa variabler som innehåller strängar
System.out.println (s1);
System.out.println (s2);
System.out.println (s3);
System.out.println (s4);
//Konkatenera strängar
String s5 = "Five ";
String s6 = "VTY ";
String s7 = "from 0 to 4";
//Visa strängarna
System.out.println (s5 + s6 + s7);

}

}

Utdata

Teckensträng Datatyp

I love Java
01234

Five VTY from 0 to 4
Five VTY from 0 to 4